มวยจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน การใช้ร่างกายเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้ แต่สำหรับนักมวยที่มีความเข้าใจในทักษะเหล่านี้ดีแล้ว นำไปสู่การแข่งขัน ที่มีกฎกติกาให้ผู้เล่นได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และเป็นข้อตกลงซึ่งกันและกันที่ต้องยอมรับในกลุ่มสังคมของนักกีฬา


กติกาสำหรับนักมวยค่อนข้างเคร่งครัด ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ที่บางครั้งหากไม่ปฏิบัติตามกฎอาจส่งผลเสียต่อนักกีฬาได้ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกติกาการแต่งกาย มีรายละเอียดดังนี้
1. สวมเสื้อไม่มีแขน สีเดียวกันกับกางเกง กางเกงขาสั้นสีแดงหรือน้ำเงิน ตามมุมของนักกีฬา โดยใส่เพียงครึ่งโคนขา ตัวอักษรโฆษณาไม่ใหญ่เกิน 10 ตารางเซนติเมตร
2. ตัดเล็บเท้า เล็บมือให้สั้น ไม่สวมรองเท้าขึ้นบนเวที สวมสนับแข้ง สนับศอกที่คณะกรรมการสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยรองรับ ตลอดการแข่งขันทั้งสองข้าง โดยห้ามใช้ผ้าพันแทนการใส่สนับเด็ดขาด
3. สามารถสวมสิ่งมงคลที่ศีรษะ ขณะไหว้ครูบนเวทีก่อนเริ่มแข่งขันเท่านั้น และสามารถผูกเครื่องรางไว้ที่เอวโดยห่อหุ้มให้เรียบร้อย
4. กระจับ ควรทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปะทะด้วยเข่าของคู่ต่อสู้
5. สนับฟัน ตลอดการแข่งขันนักกีฬาต้องใส่สนับฟันเพื่อป้องกันการกระแทก ส่งผลกระทบต่อวัยวะภายในปาก หากนักกีฬาตั้งใจคายสนับฟัน จะถูกตักเตือน ตัดคะแนน หรือปรับแพ้ แต่ถ้าสนับฟันหลุดขณะแข่งขัน ผู้ชี้ขาดจะให้หยุดการแข่งขัน เพื่อให้นักกีฬาทำความสะอาดสนับฟัน แล้วกลับมาแข่งขันต่อ ขณะใส่สนับฟันจึงไม่สามารถพูดคุยหรือดื่มน้ำได้
6. คณะกรรมการจะเป็นฝ่ายเตรียม นวมป้องกันศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันการได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ หรืออุปกรณ์ป้องกันลำตัว ข้อเท้าและข้อศอก
7. เมื่อนักกีฬาอยู่บนสังเวียน ห้ามมีสิ่งของที่เป็นโลหะ เช่น เข็มขัด สร้อยคอ แหวน เพราะโลหะอาจเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้ ในการแข่งขันได้
8. ห้ามใช้สมุนไพร น้ำมัน วาสลิน หรือไข ทาบริเวณร่างกาย หรือนวม เพราะอาจทำให้ผู้แข่งขันอีกฝ่ายเสียเปรียบ
9. ทำความสะอาดร่างกาย หรือกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน นักกีฬาต้องโกนหนวด ไม่อนุญาตให้ไว้เครา แต่สามารถไว้หนวดความยาวไม่เกินริมฝีปากบน
กติกาสำหรับมวยไทย มีรายละเอียดที่ชัดเจน ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บางเรื่องสามารถอนุโลมได้ เพื่อความเหมาะสม แต่สำหรับการแต่งกายในการแข่งขัน จำเป็นต้องมีรายละเอียดเล็กน้อย เพื่อป้องกันอันตราย การได้รับบาดเจ็บของนักกีฬา หากแต่งกายไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ นักกีฬาจะไม่สามารถลงแข่งขันได้ทันที แต่ถ้าเครื่องแต่งกายไม่เรียบร้อยขณะแข่งขัน ผู้ชี้ขาดจะให้หยุดแข่งขันและจัดดารกับเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย

Comments are closed.

Post Navigation